İSTANBUL OPEN STAGE MODA GÜNLERİ SONBAHAR-KIŞ DEFİLESİ

13 Ağustos 2021
İSTANBUL OPEN STAGE MODA GÜNLERİ SONBAHAR-KIŞ DEFİLESİ

İSTANBUL OPEN STAGE MODA GÜNLERİ SONBAHAR-KIŞ DEFİLESİ

“PEGAH JEWELLERY”

17Nov. 2022 - Open Stage Moda Gunleri

Hosting by: PhD Dr. Banu Noyan

Pegah Moshfeghi,

PEGAH jewellery markasının kurucusu ve tasarımcısıdır. ran asıllı tasarımcı, mücevher sektöründeki profesyonel yolculuunu 2014 yılında stanbul’da balamıtır.

Tasarımlarını hem anavatanından, hem de yaadıı ülkenin tarihi ve kültürel miraslarından esinlenerek yaratmı ve halen daha yaratmaya devam etmektedir.

 

Her iki kültürde de yer edinmi Mevlanadan ilham alınarak yapmı olduu Rumi koleksiyonu ve Pers kültüründen gelen “Farvahar”koleksiyonu bunlardan en göze çarpanlarıdır.

Kültür ve sanat her yönüyle hep tasarımlarında büyük bir ilham kaynağı olmuştur, bu yolda ise tasarımcının müzelerle iş birlikleri kariyerinde önemli rol oynamaktadır.

Sakıp Sabancı Müzesinde sergilenen Feyhaman Duran ve Hüseyin Avni Livij’in sanat eserlerinden esinlenerek kendine has koleksiyonlara imza atmıtır ve de bu koleksiyonlar Sakıp Sabancı müzesinde gözler önüne serilmitir.

ECE GÜRSEL OpenStage runway / Pegah Jewellery

İlk kez giyilebilir takı tasarımları ise Istanbul “Open Stage” Moda günlerinde podyumda sergilenmiştir.

A MASTER PIECE OF

MATADOR

COLLECTION

Matador Koleksiyonu:

Etrafımda yaanan gelenekler ve kültürler bana her zaman ilham vermitir. imdi dikkatimi çeken; MATADOR:
Matador'un kendine has bir hikayesi vardır ancak günümüzün modern dünyası için yeni bir mesaj içermektedir, bu 2021 yılının Çin burçlarına göre Ox (boa) Yılı olduuna balıdır. "Boalar" sembolik olarak kariyer geliimi, idünyasında baarı, refah ve saı temsil etmektedirler.

Dünya böyle bir pandemi ile mücadele
ederken, bu hayvanın iyili
inin insanlara yardım edeceine inanıyorum. Ayrıca göz ardı etmemek lazım ki insan, doa ve hayvan arasındaki badünyanın en önemli deerlerindendir.
Nima Mohseni adlı bir sanatçının yaptıı bir heykelden ilham alarak MATADOR konsepti ile bu eserleri yaratmama sebep oldu.

A MASTER PIECE OF

MATADOR

COLLECTION

Shams (Güneş) Koleksiyonu:

ems, Güneanlamına gelir. Bir yuvarlak yada poligon ile gösterilir. slami sanatta Güneııı ve birlii ifade eder. Bütün Günesembolü gençlii, hayatı, mutluluu ve ısıyı temsil eder.

Gündelik hayatta kullanılan bir semboldür. slami sanatın ve Pers kültürü ile harmanlanması ile yapılan mimari çalımalara ve yazıtlara ilham vermitir.

Farvahar Koleksiyonu:

yilii ve dengeyi yaratılıile beraber saladıına inanılan koruyucu melek, iki kanat ve kanatların ortasında bir disk ile tasvir edilir. Kanatların üzerindeki üç kutüyü; iyi düünceyi, iyi sözü ve iyi eylemi simgeler. Farvahar'ın alt kısmı, 'kötü yansıma', 'kötü sözler' ve 'kötü düünceyi' temsil eden üç bölümden oluur. nsan için sefalet ve talihsizlie yorulur. Farvahar'ın gövdesinin ortasındaki daire, ruhumuzun ölümsüz olduunu, ne balangıcının, ne de bitiinin olmadıına iarettir. Yan yana iki kanadın ortasındaki Güne, gün ıınlarının gezegene getirdii saflıı ve tanrısallıı sembolize eden Ahura Mazda’dır. Fravahar'ın bir eli, gelimek için mücadele etmemiz gerektiini gösterecek ekilde yukarı dorudur. Dier el bir yüzük tutar. Bazı tercümanlar, bunu Zerdüt felsefesinin

temeli olan sadakati temsil eden bir anlama

halkası olarak kabul eder. Aryan tarihi ve Pers kültürü her daim benim için önem vaadetti. Bu sebeple

koleksiyonumda Farvahar sembolünü ve iaret ettiklerini kullanmak istedim.

To be free of belief and unbelief is my religion.

“Omar Khayyam”

Rumi Koleksiyonu:

1- A

2- CAN

3- H

4-NOKTA

 

1-Rumi Aşk Koleksiyonu:

En yüce erdemden en iyi alışkanlığa... En derin kişilerarası şefkatten en basit zevke... Aşk, bir dizi güçlü duygusal ve zihinsel durumları içinde barındırır. Mevlana'nın şiirinde aşk, yaşam iksiri ve yaşamın en güzel bahanesi olarak belirtilir. Aşk yoksa, hiçbir şey de yoktur. Mevlana'nın şiirinde kullanılan aşkın saf anlamı, bu

koleksiyonu oluşturmam için bana ilham verdi.

2- Rumi Can Koleksiyonu:

Farsça’da "can" (jan) kelimesi, ruhu, hayatı, akı, varoluu hatırlatan anlam katmanlarına sahiptir.

Bu kelimenin saflıı, Rumi koleksiyonumu tasarlamamı ve yaratmamı saladı.

3-Rumi Hiç Koleksiyonu:

Fars dilinde “hiç” (heech) kavramı genibir anlam yelpazesine sahiptir ve mutlak bir yokluk ve umutsuzluk ifadesi deildir. Fars tasavvufunda önemli bir anlamı vardır: “Allah evreni yoktan yarattı, bu yüzden evren yoktan yapıldıysa, o zaman hiçlik her yerdedir, evrenin her parçasında, tüm yaratıklarda.

4-Rumi Nokta Koleksiyonu:

Önde gelen ran ve slam sanatlarından biri olan hat sanatında nokta, deerli bir role ve öneme sahiptir. Hat sanatındaki nokta, sadece harflerin boyutu ve ekli için ana kriter olmakla kalmaz, aynı zamanda kelimenin güzelliinde ve okunabilirliinde de temel bir rol oynar. Mevlana’nın iirlerinde bolca görülebilen ak, ruh ve hiç gibi kelimelerde noktanın varlıı bana koleksiyonumu tasarlama ve yaratma konusunda ilham verdi. Çok güzel bulduum ve benim için özel bir ruhu olan nokta işaretinin koleksiyonu.


Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.